keV to eV conversion

Kiloelectron-volts (keV) to electron-volts (eV) conversion calculator and how to convert.

keV to eV conversion calculator

keV to eV, energy conversion calculator.

Enter the energy in kiloelectron-volts and press the Convert button:

         
  Enter energy in kiloelectron-volts: keV  
         
       
         
  Result in electron-volts: eV  
         

eV to keV conversion ►

How to convert keV to eV

One kiloelectron-volt is equal to 1000 electron-volts:

1keV = 1000eV

The energy in electron-volts E(eV) is equal to the energy in kiloelectron-volts E(keV) times 1000:

E(eV) = E(keV) × 1000

 

Example

Convert 5keV to eV:

E(eV) = 5keV × 1000 = 5000eV

keV to eV conversion table

Energy (keV) Energy (eV)
0.001 keV 1 eV
0.002 keV 2 eV
0.003 keV 3 eV
0.004 keV 4 eV
0.005 keV 5 eV
0.006 keV 6 eV
0.007 keV 7 eV
0.008 keV 8 eV
0.009 keV 9 eV
0.010 keV 10 eV
0.020 keV 20 eV
0.030 keV 30 eV
0.040 keV 40 eV
0.050 keV 50 eV
0.060 keV 60 eV
0.070 keV 70 eV
0.080 keV 80 eV
0.090 keV 90 eV
0.100 keV 100 eV
0.200 keV 200 eV
0.300 keV 300 eV
0.400 keV 400 eV
0.500 keV 500 eV
0.600 keV 600 eV
0.700 keV 700 eV
0.800 keV 800 eV
0.900 keV 900 eV
1.000 keV 1000 eV
2.000 keV 2000 eV
3.000 keV 3000 eV
4.000 keV 4000 eV
5.000 keV 5000 eV
6.000 keV 6000 eV
7.000 keV 7000 eV
8.000 keV 8000 eV
9.000 keV 9000 eV
10.000 keV 10000 eV
100.000 keV 100000 eV

 

eV to keV conversion ►

 


See also

Write how to improve this page

  URL
  Name
  E-mail